Avís legal de www.slowmecomunica.com
 
En navegar i utilitzar la present pàgina web, l'usuari accepta expressament complir les següents condicions d'ús:
  1. Informació principal
En virtut del que es disposa l’art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que la present pàgina web pertany a:
 
Eirene Ramos Nuño, DNI: 76127089X
Marta Vilanova Bustos, DNI: 39374113I
C. Ca l’Alegre de Dalt, 55, 4º 2ª
08024-Barcelona
E-mail de contacte: hola@slowmecomunica.com
(D'ara endavant, SLOW ME)
 
  1. Objecte de la pàgina web.
La present Web té com a finalitat donar a conèixer els serveis de comunicació que oferim en la nostra petita agència – taller: consultoria, formació, estratègia, gestió d'equips, esdeveniments sostenibles, comunicació 360 graus, etc. També, s'habilita a l'usuari la possibilitat de subscriure's al nostre butlletí per estar informat de les novetats i les últimes tendències de la comunicació digital slow.
 
SLOW ME no es fa responsable de les omissions que poguessin existir en la informació facilitada a la pàgina web, ni de l'aplicació o de l'ús concret que pogués fer-se de la mateixa.
 
SLOW ME es reserva el dret de modificar a qualsevol moment el contingut de la pàgina web i el present Avís Legal.
 
  1. Accés a la pàgina web i dades dels usuaris. Contacte i Informació.
El prestador del servei permet lliurement i gratuïtament l'accés general a la web a tots els usuaris d'Internet.
 
Si l'usuari volgués posar-se en contacte amb el titular de la pàgina pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic: hola@slowmecomunica.com. Així mateix també podrà fer-ho en la secció “Contacte” del mateix portal web. En aquest cas, la informació de caràcter personal rebuda serà tractada d'acord amb la nostra política de privadesa.
 
  1. Ús de la pàgina web
L'usuari es compromet a navegar per la pàgina web diligentment i atenent a la finalitat anteriorment descrita, així com a la moral, els bons costums i l'ordre públic.
L'usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre les activitats o els serveis de SLOW ME per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic.
A aquest efecte, el prestador no autoritza en cap cas a l'usuari a utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet.
 
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que SLOW ME o tercers puguin sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la pàgina Web.
 
  1. Responsabilitat tècnica.
 SLOW ME no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'usuari que obeeixin a errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del servei.
 
L'accés al portal web no implica la necessitat per part de SLOW ME de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. L'usuari haurà de disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
 
SLOW ME no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei.
 
  1. Sobre els elements de la pàgina web
 Els diferents elements de la pàgina web es troben sota l'empar legal de la legislació espanyola i comunitària i els seus drets d'autor i propietat intel·lectual pertanyen o han estat cedits a SLOW ME. Els logotips i marques de SLOW ME  únicament podran utilitzar-se amb l'autorització expressa de l'entitat.
 
Es prohibeix la reproducció parcial o total del portal i el seu tractament informàtic, així com la distribució, comunicació pública, transformació, utilització comercial i posada a disposició en qualssevol de les seves formes dels elements de la pàgina, així com del codi font, les imatges, els textos, la informació, els logotips o disseny gràfic, les fotografies, les animacions, el programari i qualsevol altre contingut escrit, audiovisual o sonor que es reculli a la pàgina web.
 
Qualsevol incompliment de l'anterior, pot implicar la comissió de greus actes il·lícits i la seva possible sanció per la legislació civil i penal.
 
Sense perjudici de l'anterior, l'usuari pot accedir i visualitzar tots els elements, imprimir-los i emmagatzemar-los, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.
 
  1. Anuncis publicats, Hipervincles o Links
 La pàgina web pot mostrar enllaços a altres portals o pàgines webs.
 
En aquests casos, SLOW ME actuarà com a prestador de serveis d'intermediació i només respondrà dels continguts si tingués coneixement efectiu de la il·licitud dels mateixos i no hagués actuat amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç.
 
Si l'usuari considera que el contingut publicat o enllaçat és il·lícit o inadequat podrà comunicar-ho a SLOW ME remetent un correu a hola@slowmecomunica.com. El prestador analitzarà el contingut i la seva possible inadequació i, si escau, procedirà a la supressió de l'enllaç. En tot cas, la recepció de la comunicació anterior no tindrà el caràcter de “coneixement efectiu”, segons el que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
 
D'altra banda, els usuaris podran afegir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al present portal sempre que es tracti de finalitats purament informatives i sense intenció de discriminar ni desprestigiar a SLOW ME. Així mateix, la remissió d'enllaços entre les pàgines webs no implicarà relació comercial alguna. Sense perjudici de l'anterior, quedarà prohibit establir marcs que emboliquin la pàgina o la visualització dels continguts a través de portals diferents de www.slowmecomunica.com, tret que comptés amb l'autorització expressa de SLOW ME.
 
  1. Publicitat
 A la pàgina Web podrà allotjar-se contingut publicitari o patrocinat. SLOW ME no serà responsable de qualsevol error o irregularitat dels referits missatges publicitaris, sent els anunciants o patrocinadors els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.
 
  1. Legislació aplicable
 
La present informació legal, així com la política de privadesa i de cookies i les condicions generals, es regeix per la legislació espanyola.
 
SLOW ME i els usuaris de la pàgina acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació del servei o de qualsevol contractació als Jutjats i Tribunals de Barcelona, tret que la Llei estableixi una altra cosa a l'efecte de contractants consumidors.

Aquesta web utilitza cookies per a obtenir dades estadístiques de la navegació dels usuaris. Si continues navegant considerem que n'acceptes l'ús..